INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM ORAZ ÓSMOKLASISTÓW
DOTYCZĄCA REKRUTACJI

Przy zapisach do naszych szkół obowiązuje zasada powszechnej dostępności.

Zasady rekrutacji
na rok szkolny 2020/2021

 1. Kandydat składa podanie w formie papierowej w sekretariacie.
 2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć do sekretariatu szkoły oryginały dokumentów:
 • świadectwo ukończenia szkoły;
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • karta zdrowia ucznia;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia się w określonym zawodzie (dotyczy technikum
  i szkoły branżowej I stopnia);
 • zdjęcia legitymacyjne 3  szt.
 •  czesne wynosi 120zł/mc