INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
DOTYCZĄCA REKRUTACJI

UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Przy zapisach do naszych szkół obowiązuje zasada powszechnej dostępności.

Zasady rekrutacji
na rok szkolny 2021/2022

 1. Kandydat składa podanie w formie papierowej w sekretariacie lub online.
 2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 3.  czesne wynosi 130zł/mc
 4. Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć do sekretariatu szkoły oryginały dokumentów:
 • świadectwo ukończenia szkoły;
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • karta zdrowia ucznia;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia się w określonym zawodzie (dotyczy technikum
  i szkoły branżowej I stopnia);
 • zdjęcia legitymacyjne 3  szt.

VR

ZDZ 2021 zapisy