Podanie należy składać w sekretariacie szkoły pok. nr 27

 Podanie do szkół dla młodzieży

Przykładowy wzór wypełnionego podania

VR

ZDZ 2021 zapisy