Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/ 2022

1 września 2021 roku  Pani Dyrektor Dorota Glina powitała uczniów, Grono Pedagogiczne oraz pracowników obsługi. Ze względu na wciąż obowiązujące reżimy sanitarne uroczystośc przebiegała w dwóch turach. Pani Dyrektor życzyła wszystkim osiągania sukcesów, z których będą mogli być dumni. Wyraziła nadzieję, że gdy zaczną się kolejne wakacje, każdy będzie mógł powiedzieć: "To był bardzo dobry rok ! " Jak co roku , społeczność szkolna uczciła minutą ciszy pamięć o poległych żołnierzach i poległej  ludności cywilnej w czasie II wojny światowej.

Wyniki matur 2021

Centralna Komisja Egzaminacyjne ogłosiła wyniki matur 2021. W województwie świętokrzyskim jeśli chodzi o licea ogólnokształcące pomyślnie przeszło przez egzamin 85 procent do niego przystępujących, w technikach 60 procent. Pomimo trudności związanych z pandemią , cieszy dobry wynik Technikum ZDZ w Starachowicach. Nasza szkoła wypadła najlepiej pośród techników w naszym mieście.

Ranking technika w Starachowicach.

I Niepubliczne Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Starachowicach – 54,66 procent; zdało 63 procent uczniów.

Technikum numer 2 imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Starachowicach – 51,33 procent; zdało 57 procent uczniów.

Technikum numer 1 w Starachowicach – 40,33 procent; zdało 34 procent uczniów.

Ranking licea w Starachowicach.

I Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Starachowicach – 71,66 procent; zdało 90 procent uczniów.

II Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica w Starachowicach – 68,33 procent; zdało 90 procent uczniów.

III Liceum Ogólnokształcące imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Starachowicach – 56,66 procent; zdało 73 procent uczniów.

Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach – 49,33 procent; zdało 52 procent uczniów

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Starachowicach – 39,66 procent; zdało 15 procent uczniów

żródło Echo Dnia 

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Nasza szkoła brała udział w projekcie „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” , który wspierał szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. Szkoła odpowiedzialna cyfrowo to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią internetu. 

7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo:

 1. Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach
  i problemach wynikających z ich nadużywania.
 2. Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.
 3. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
 4. Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.
 5. Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
 6. Nauka kompetencji przyszłości.
 7. Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.

209377193 300143515126601 4415236320986544402 n

Dlaczego warto kształcić się w szkole branżowej lub w technikum?

Po okresie niedoceniania szkolnictwa zawodowego mamy do czynienia ze wzrostem zainteresowania szkołami zawodowymi. Szkoły branżowe i technika warto traktować jako równoważną alternatywę dla ścieżki liceum – politechnika. Miejscem kształtowania kompetencji i postaw szytych na miarę potrzeb przyszłych pracodawców jest szkoła zawodowa – zarówno szkoła branżowa jak też technikum. Szkoła zawodowa kształtuje wiedzę i umiejętności uczniów, przygotowanych do podjęcia pracy lub do dalszego kształcenia. Pomaga uczniom w zdobyciu praktycznych umiejętności, które mają zasadnicze znaczenie w wielu miejscach pracy, a ponadto otwiera drogę do wyższych kwalifikacji. Uczeń szkoły branżowej lub technikum, to młody człowiek często zdeterminowany, pragnący uzyskać fach i rozwijać się zawodowo. Już w szkole snuje plany związane z otworzeniem własnego biznesu. Uczniowie zdobywają wiedzę w ściśle określonych dziedzinach. Wiedzę łączą z praktyką. 

Nasze szkoły zarażają pasją zawodu; organizują wycieczki zawodoznawcze, konkursy, włączają uczniów w realizację projektów unijnych w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych – np. Erasmus+. Pozytywnie przeszliśmy akredytację na lata 2021-2027 – co oznacza, że uczniowie nadal będą wyjeżdżać na praktyki zagraniczne z Erasmusa.

Partnerskie porozumienia z przedsiębiorcami pozwalają uczniom na praktyczną naukę zawodu w warunkach realnej pracy. Jednocześnie uczniowie poznają swoje potencjalne miejsce pracy, a firma może w pewnym zakresie kształtować ich umiejętności w zależności od swoich potrzeb.

 

W naszych szkołach dzieje się dużo:

 • organizujemy dodatkowe lekcje języków obcych, przedmiotów zawodowych,

 • dbamy o rozwój zainteresowań swoich uczniów, między innymi posiadamy studio multimedialne (koło muzyczne, filmowe i fotograficzne),

 • jesteśmy szkołą bezpieczną bez przemocy, z przyjazną atmosferą,

 • tworzymy mało liczne klasy, dzięki czemu możliwa jest indywidualizacja kształcenia i wychowania,

 • posiadamy przestronne sale lekcyjne, wyposażone w nowoczesny sprzęt mulimedialny,

 • systematycznie aktualizujemy bazę dydaktyczna w miarę potrzeb i możliwości,

 • w ciągu najbliższych dwóch lat obok szkoły stanie profesjonalna hala sportowa,

 • posiadamy klasy mundurowe we wszystkich typach szkół -przygotowanie do pracy zawodowej, jednocześnie przygotowanie do pracy w służbach mundurowych nobilituje podwójnie.

VR

ZDZ 2021 zapisy