21 listopada w ramach projektu „Bezpieczna+” odbyło się spotkanie z Panią Anną Kielisz z Komendy Powiatowej Policji. Tematem prelekcji była odpowiedzialność prawna nieletnich. W spotkaniu uczestniczyła cała społeczność szkolna.