Celem Projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu modeli kształcenia praktycznego w miejscu pracy.

Nasi uczniowie przez 5 tygodni odbywają swoje kształcenie w 7 firmach woj. świętokrzyskiego będących integralnym elementem kształcenia zawodowego. Każdy z pracodawców posiada wykwalifikowaną kadrę i ugruntowaną pozycję na świętokrzyskim rynku pracy.

W trakcie realizacji Grantu uczniowie otrzymali wsparcie w ramach innowacyjnego dualnego modelu 3 D – doradztwo (doradztwo i pośrednictwo zawodowe, mentoring biznesowy), doskonalenie (dodatkowe kursy branżowe dla poszczególnych profili zawodowych), doświadczenie (zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności u pracodawców).

Uczniowie otrzymali również: stypendium, odzież roboczą + pakiet pracowniczy, wizyty studyjne, doradztwo zawodowe, współpraca z profesjonalnym jobcoach – em, animatorem kariery zawodowej, trenerem aktywności zawodowej, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie.

Zaplanowane działanie bez wątpienia nie tylko podniesie prestiż kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym ale również przyczyni się do wzmocnienia współpracy z renomowanymi firmami     i potencjalnymi pracodawcami.

Nasi uczniowie zdobyli dodatkowe doświadczenie w rzeczywistym środowisku pracy ale to jeszcze nie koniec… Przed naszą młodzieżą kolejny etap Grantu. W miesiącu kwietniu i maju 2020 roku czekają  na nich kolejne pięciotygodniowe spotkanie z pracodawcami.

ŻYCZYMY IM POWODZENIA.