W dniu dzisiejszym uczniowie kl. I T Ż i UG rozpoczęli praktyczną przygodę kulinarną w ramach zajęć edukacyjnych pracownia technologii gastronomicznej. Po zapoznaniu się z pracownią, jako specyficznym- laboratorium szkolnym, uczniowie ( każdy indywidualnie), ćwiczyli przygotowanie stanowisk pracy, które określa francuska fraza " mise en place " czyli w zasięgu ręki, odważali , odmierzali i przeliczali surowce przygotowując się do ćwiczeń praktycznych.