Przestrzegając reżimu sanitarnego związanego z pandemią COVID-19 grupa 16 uczniów z Technikum im. Wojska Polskiego w Starachowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach wróciła ze stażu zagranicznego, który odbył się w Anglii w miejscowości Portsmouth. Wyjazd w terminie 13.09-26.09.2020r. trwał 2 tygodnie i odbył się w ramach programu ERASMUS+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu „Jadę doświadczam , pracuję międzynarodowa praktyka uczniów Technikum ZDZ ’’. Na bezpłatnych stażach młodzież zdobyła cenne doświadczenie w zawodzie technik logistyk, technik informatyk. Pobyt w Anglii poprzedziły staranne przygotowania w kraju. Obejmowały one m.in.: naukę języka angielskiego, przygotowanie kulturowe, doradztwo zawodowe. Najważniejszym zadaniem stażystów podczas pobytu w Anglii była praca związana z zawodem. Pod troskliwą opieką pracodawców, firmy pośredniczącej Training Vision UK. oraz opiekuna ze szkoły - koordynatora projektu Pani Irminy Senderowskiej – uczniowie nabywali umiejętności i kompetencje zawodowe w wybranych przedsiębiorstwach zagranicznych. Uczestnicy projektu poznali innowacyjne metody w kształceniu zawodowym, zapoznali się z możliwościami wykorzystania nowoczesnych narzędzi, oraz udoskonalili swój język angielski branżowy. Opiekunowie zadbali o pożyteczne i atrakcyjne wypełnienie czasu wolnego. Uczniowie zwiedzili Portsmouth, port, Spinnaker Tower poznali walory turystyczne oraz historię.