W dniach 27.09 – 10.10.2020r. młodzież z Technikum ZDZ przebywała w Anglii w miejscowości Portsmouth na zagranicznych praktykach w ramach ERASMUS+ finansowanego przez Unię Europejską (projekt pt.Jadę doświadczam, pracuję – międzynarodowa praktyka zawodowa uczniów Technikum ZDZ”). Podobnie jak poprzednie wyjazdy, będzie on mile wspominany przez stażystów.

Tradycyjnie przed wyjazdem młodzież uczestniczyła
w spotkaniach z przygotowania językowego, kulturowego
i pedagogicznego, ułatwiających im pobyt za granicą.

Uczestnicy projektu przez dwa tygodnie poszerzali praktyczne umiejętności w swoim zawodzie, wykonując obowiązki w angielskich firmach logistycznych i informatycznych. Mieli tam niepowtarzalną okazję zobaczyć i poznać warunki pracy w zagranicznych firmach.

Młodzież, która kształci się w zawodzie technik logistyk poznała specyfikę funkcjonowania firmy logistycznej, jej miejsce w łańcuchu dostaw i wymaganą dokumentację.

Uczniowie z branży IT zdobyli wiele przydatnych umiejętności technicznych. Dzielnie podejmowali zlecone im wyzwania np. tworzenie stron internetowych, folderów reklamowych, a także diagnoza i serwis komputerów na potrzeby danej firmy.

Wszyscy stażyści wrócili do kraju z cennymi doświadczeniami, które pozwolą im w przyszłości lepiej wykonywać swoją pracę w miejscu zatrudnienia.

Podczas pobytu w Zjednoczonym Królestwie uczniowie mieli okazji sprawdzić swój poziom znajomości języka angielskiego. Ponadto poznali wiele słów i zwrotów używanych w swoich branżach zawodowych.

Pobyt młodzieży za granicą to nie tylko sama nauka zawodu, ale to również poznanie atrakcji turystycznych, historycznych i różnic kulturowych.

Uczniowie mieli okazje zwiedzić Londyn i Oxford, gdzie znajduje się najstarszy anglojęzyczny uniwersytet świata. Natomiast w Londynie zobaczyli najważniejsze atrakcje, takie jak, Buckingham Palace, Tower Bridge, Big Ben czy Oko Londynu.

Młodzież miała zagwarantowany lot, transfer z lotniska, ubezpieczenie, zakwaterowanie, bilety na komunikację miejską, pełne wyżywienie oraz opiekę pedagogiczną. Partnerem zagranicznym ZDZ, koordynującym ten wyjazd, była angielska instytucja edukacyjna, Training Vision, która zapewniła uczniom bardzo dobre warunki pobytu oraz profesjonalną organizację praktyk zawodowych. Uczniowie mieli do dyspozycji wygodne pokoje mieszkalne i kuchnię.

Odbycie zagranicznych staży potwierdzone będzie wydanymi wkrótce certyfikatami Europass-Mobilność, dzięki którym nabyte przez uczniów umiejętności i kwalifikacje zawodowe nabiorą postać formalną i uznawaną przez europejskich pracodawców.