UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT – NAUCZANIE ZDALNE!

Zgodnie z decyzją MEN uczniowie wszystkich klas Technikum przechodzą na naukę zdalną.

Nowe zasady funkcjonowania szkoły wchodzą w życie od poniedziałku, 26 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

Nauczyciele i uczniowie realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach obowiązującego dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

Zasady przyjęte w Niepublicznym Technikum im. Wojska Polskiego w Starachowicach ZDZ w Kielcach:

- Do pracy zdalnej wykorzystujemy platformę edukacyjną TEAMS.

- Lekcja trwa 30 min, przerwy są wydłużone.

- Nauczyciele są zalogowani i pozostają do dyspozycji uczniów, dokumentują przebieg nauczania na bieżąco w e-dzienniku zgodnie z planem lekcji.

- Uczeń ma obowiązek kontaktować się z nauczycielem na platformie TEAMS oraz realizować zadania powierzone przez nauczyciela. Obecności na zajęciach są zapisywane w e-dzienniku zgodnie z aktywnością na platformie Teams.

Ćwiczenia kulinarne klasy technik żywienia

Historia pizzy rozpoczęła się w starożytnej Grecji. Nieco później pieczony placek z ziołami przywłaszczyli sobie Rzymianie i nadali odpowiednią nazwę. Najsłyniejsza była i jest pizza z  Neapolu ( wiek XVII ) placek zdobiony dodatkami w narodowych barwach: bazylia, mozzarella i pomidory nazwana Margaritą od imienia królowej Włoch. Waro podkreślić, że Włosi rzadko przekraczają liczbę 3 składników nakładanych na placek przaśny.  O wiele póżniej w pizzy zakochali się Amerykanie. Stworzyli swoją wersję placka "na bogato" na grubym spodzie i zwieloma dodatkami. Do naszego kraju trafiła i wszystkie źródła prowadzą na dwór króla Zygmunta Starego, podano ją polskiemu władcy w trakcie przyjęcia weselnego. Według innych źrodeł podsunęła mu ją królowa  Bona. Monarcha był zachwycony i nakazał włączyć pizzę do codziennego menu. Margherita przetarła szlaki kolejnym smakowym wariacjom. 

Uczniowie kl I TŻ w ramach ćwiczeń praktycznych wytworzyli pizzę Margharitę jak również amerykańskom " na bogato " . 

 

Dualny Model 3D - Doradztwo, Doskonalenie, Doświadczenie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest w trakcie realizacji dwóch projektów, oferujących młodzieży zdobywanie wiedzy w atrakcyjny sposób oraz umożliwiający im skorzystanie z europejskich doświadczeń edukacyjnych. Jednym z nich jest przedsięwzięcie o nazwie „ "Dualny Model 3D - Doradztwo, Doskonalenie, Doświadczenie”. Dzięki niemu około 100 uczniów z klas o profilach: informatycznym, logistycznym oraz gastronomicznym mogło lepiej poznać swoje przyszłe zawody m.in. praktykując w firmach związanych z tymi branżami. Celem projektu „Dualny Model 3 D - Doradztwo, Doskonalenie, Doświadczenie”, wspieranego finansowo przez Unię Europejską, jest kształcenie w miejscu przyszłej pracy. Uczniowie mieli umożliwiony bezpośredni kontakt z zawodem dzięki zorganizowaniu minimum 40 % zajęć w przedsiębiorstwach. Uczniowie skorzystali również m.in. z fachowego doradztwa i pośrednictwa zawodowego, odbyli dodatkowe kursy, w tym z branżowego języka angielskiego, otrzymywali także stypendia. W projekcie bierze udział 99 uczniów, także niepełnosprawnych, z trzech niepublicznych techników ZDZ: w Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim i Kielcach, kształcący się w klasach o profilach: informatycznym, logistycznym oraz żywienia i usług gastronomicznych. Adeptka logistyki Wiktoria Basiak mówi, że zajęcia praktyczne są niezwykle pomocne w poznaniu przyszłego zawodu.Zalety takiej edukacji dostrzegają także nauczyciele.Projekt „Dualny Model 3 D - Doradztwo, Doskonalenie, Doświadczenie” ma potrwać do końca br. Przed uczestnikami są jeszcze zajęcia z wykorzystaniem symulacji komputerowych oraz udział w targach.

( zródło Telewizja Starachowice   materiał wideo )

Włącz czwarty e-Bieg Erasmusa w Technikum ZDZ w Starachowicach

Włącz czwarty e-Bieg Erasmusa! – pod tym hasłem odbyła się kolejna edycja sztafetowej rywalizacji pod sztandarem programu Erasmus+ w ramach międzynarodowej kampanii #ErasmusDays. Świat biegów w Polsce nie widział jeszcze takiej inicjatywy. W 2020 roku część wydarzeń zmieniła formę na rywalizację zdalną, dając możliwość udziału w ulubionych imprezach indywidualnie, we wskazanym lub dowolnie wybranym miejscu. Biegaczom dało to namiastkę uczestnictwa w życiu sportowym, ułatwiło zachowanie więzi z biegowym światkiem oraz utrzymanie motywacji do aktywności fizycznej i dobrej kondycji… psychicznej . Nasze dwie drużyny z Technikum im. Wojska Polskiego w Starachowicach ZDZ w Kielcach, za miejsce rywalizacji wybrały sobie tereny rekreacyjne wokół zalewu w Wąchocku. Co prawda pogoda nie dopisała , jednakże nie przeszkodziło to w rywalizacji , razem z 1200 innymi biegaczami z całej Polski. Po krótkiej rozgrzewce przeprowadzonej przez nauczyciela wychowania fizycznego pana Wojciecha Rymarskiego, nasze drużyny przystąpiły do “zdalnej rywalizacji”. Bieg Erasmusa za nami, ale sportowcy, którzy włączyli się w tegoroczną edycję, nieustannie, wirtualnie, zapraszają do wspólnych treningów, a także, tradycyjnie, do pomocy podopiecznym Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, które po raz drugi otrzymuje wsparcie od uczestników Biegu.

 

 

Nauczanie hybrydowe.

W związku z sytuacją epidemiologiczną i wytycznymi MEN, stosując się do przestrzegania podstawowych zasad higieny informujemy, że od 19 października 2020 roku w Technikum im. Wojska Polskiego w Starachowicach wdrożone będzie nauczanie hybrydowe.  Ustalono, iż trzy klasy pierwsze, klasa czwarta i 8 uczniów klasy trzeciej (uczniowie kształcący się, w zawodzie technik  informatyk, ze względu na czekający ich egzamin zawodowy) będą uczestniczyli  w zajęciach w dostosowanych grupach w formie stacjonarnej, pozostali uczniowie będą mieli zajęcia prowadzone zdalnie. Pozwoli to na zmniejszenie do połowy liczby uczniów na terenie szkoły.