Szkoły ZDZ duże znaczenie przywiązują do kształcenia młodzieży w duchu wartości patriotycznych i poszanowania tradycji. Potwierdzeniem tego są m.in. jedyne w regionie tak rozbudowane pododdziały historyczne młodzieży klas mundurowych. Barwne stroje będące repliką mundurów żołnierzy polskich z różnych epok stanowią niezwykle widowiskową oprawę nie tylko uroczystości szkolnych, ale i świąt państwowych. Dlatego tak często młodzież bierze udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości i innych wydarzeń państwowych.

Systematyczne organizowane ćwiczenia musztry i kroku defiladowego powodują, że podczas uroczystości pododdziały historyczne prezentują się niezwykle dostojnie i profesjonalnie. Młodzież reprezentując szkoły ZDZ pogłębia wrażliwość patriotyczną, poszerza wiedzę na temat przeszłości narodu i doskonale upamiętnia tradycje oręża polskiego.

 

Pododdział historyczny fizylierów z okresu Księstwa Warszawskiego ze Starachowic
Tworzy go młodzież z Technikum ZDZ w Starachowicach. Mundury pododdziału nawiązują do umundurowania oddziałów piechoty armii Księstwa Warszawskiego.

 

VR

ZDZ 2021 zapisy