Szkoły ZDZ dla młodzieży
lp typ szkoły podbudowa programowa cykl kształcenia system kształcenia profil/zawód
1. Niepubliczne Technikum

I.Gimnazjum

II. Szkoła podstawowa

4-letnie

5-letnie

dzienny
 • technik informatyk
 • technik logistyk,
 • technik usług fryzjerskich,
 • technik hotelarstwa,
 • technik żywienia  i usług gastronomicznych
 • technik mechanik
 • technik handlowiec
 • technik technologi żywności
 • technik spedytor
 • technik mechatronik
 • technik ekonomista
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik przemysłu mody (NOWOŚĆ)
 • technik budowy dróg
 • technik elektryk
 • technik technologi drewna
 • technik teleinformatyk
 • technik architektury krajobrazu
 • technik ortopeda
 • technik rolnik
 • technik inżynierii środowiska i melioracji
 • technik ogrodnik
 • technik agrobiznesu
 • technik ochrony środowiska
 • technik budownictwa
 • technik weterynarii
 • technik księgarstwa
2 Szkoła branżowa I stopnia

I.Gimnazjum

II. Szkoła podstawowa

3-letnia dzienny
 • operator obrabiarek skrawiających
 • kucharz 
 • fryzjer (profil stylizacji i wizażu)
 • sprzedawca
 • mechatronik
 • elektryk
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • murarz - tynkarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • krawiec
 • cukiernik
 • piekarz
3 Liceum ogólnokształcące

I.Gimnazjum

II. Szkoła podstawowa

3-letnia

4-letnia

dzienny

Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania w dziedzinie

 • dziennikarstwa
 • biologi medycznej z elementami diagnostyki

Szkoły ZDZ dla dorosłych

3. Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych szkoła średnia 2-letnia  zaoczny

 • technik usług kosmetycznych,
 • technik administracji
 • opiekunka środowiskowa 
 • opiekun w domu pomocy społecznej
4 Liceum ogólnokształcące szkoła średnia

I. 3-letnie (Po szkole podstawowej ukończonej do roku 1999, ZSZ - od II klasy)

II. 4 letnie (Po szkole podstawowej od 1999)

 

zaoczny