TECHNIKUM

 

LP Termin zebrania Cel Zebrania Uwagi
1

09 września 2020r

(czwartek ) godzina 16:00 

Zebranie ogólne z dyrektorem szkoły oraz indywidualne  w salach lekcyjnych z wychowawcami.

Dyrektor- informacja dla uczniów i rodziców klas IV-tych o egzaminie maturalnym 2021 
Dyrektor, wychowawcy klas czwartych 
2

20 października

2020r

wtorek

godzina 16:00

Zebranie z rodzicami uczniów.

- przedstawienie ocen przedmiotowych - cząstkowych, zachowania uczniów, realizacji planu wychowawcy 
Wychowawcy oraz nauczyciele danego oddziału przeprowadzają konsultacje indywidualne z rodzicami 
3

10 grudnia 2020

czwartek

Godzina 16.00 

Dzień zebrań z rodzicami uczniów

- przedstawienie ocen przewidywanych niedostatecznych oraz zagrożenie nieklasyfikowaniem na koniec I semestru, informacja o zachowaniu i frekwencji , omówienie ewentualnych problemów itp. 
Wychowawcy  w salach przeprowadzają zebrania z rodzicami
 4.

21 stycznia 2021r.

czwartek 

godzina 16:00 

Dzień zebrań z rodzicami  uczniów.
- przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej, zachowania uczniów realizacji planu wychowawcy klasowego, omówienie ewentualnych problemów itp

Wychowawcy  w salach przeprowadzają zebrania z rodzicami 
5

 23 marca

2021r godzina 16:00 (wtorek)

Dzień zebrań z rodzicami  uczniów przedstawienie ocen przedmiotowych cząstkowych, zachowania uczniów, realizacji planu wychowawcy, problemów, mocnych stron

 Wychowawcy w salach przeprowadzają zebrania z rodzicami.
6

18 maja 2021

(wtorek) godzina 16:00

Wychowawcy- powiadomienie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych oraz zagrożeniu nieklasyfikowaniem    oraz ocenie nagannej z zachowania. Sprawy bieżące dotyczące uczniów.

Wychowawcy w salach przeprowadzają zebrania z rodzicami.

 

 

   
 

 

 

 

 

 

VR

ZDZ 2021 zapisy