Aby sprostać sytuacji związanej z nauczaniem zdalnym podczas okresu pandemi  i w trosce o nieprzerwany proces edukacyjny nasza Szkoła uruchamiła  dla uczniów i nauczycieli Platformę E-learningową. Dzięki niej nauczyciele będą mogli udostępniać zasoby dla uczniów i kontrolować proces nauczania.