Kierownictwo Szkoły ZDZ w Starachowicach

  • Dyrektor szkoły -  Dorota Glina

 

Nauczyciele uczący w Szkole ZDZ w Starachowicach

        Język polski

Dorota Chyczewska

         Katarzyna Drabik

        Język angielski

Justyna Bas - Makowska

Renata Wąsowska

              Adrian  Flisek

       Język niemiecki Adam Stanik
          Matematyka

Agnieszka Wesołowska

 

                 Religia Grażyna Sulgowska 
             Fizyka Grażyna Ząbecka- Pomorska
           Biologia

Małgorzata Zaczek

            Chemia Dariusz Brzyski
            Geografia Magdalena Malinowska
  Edukacja dla bezpieczeństwa Leszek Pastuszka

Historia/Wiedza o społeczeństwie

Renata Szmidt

 

      Podstawy przedsiębiorczości Marta Malewicz Malijewska
       Wychowanie fizyczne

Kamil Koprowski

Wojciech Rymarski

 

               Plastyka

 

Karolina Otocka

Przedmioty zawodowe

Maciej Dąbrowski

Marta Malewicz Malijewska

Zofia Białęcka

Agnieszka Szafraniec

Julita Piętak

Mariusz Nowak

Adrian Flisek

   Koordynator klas mundurowych Mirosław Siedlak
          Pedagog szkolny

Halina Skowron

Zofia Kania

            Informatyka

Mariusz Nowak

 

 

VR

ZDZ 2021 zapisy