Technikum

 

Lp. Dodatkowe dni wolne
1

 4-5 stycznia  2021r. - po przerwie świątecznej

2  11-12 stycznia 2021r. - egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
3  4 maja - egzaminy maturalne pisemne
4 5 maja  - egzaminy maturalne pisemne
5  6 maja - egzaminy maturalne pisemne
6 4 czerwca- piątek po Bożym Ciele 
7  21-22 czerwca 2021 r. - egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

VR

ZDZ 2021 zapisy