1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r. godz.10.00
2. Przerwa świąteczna 23-31  grudnia  2020 r.
3. Zimowa przerwa świąteczna 15-28  luty 2021 r.
4. Święto Trzech Króli 6 stycznia 2021 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 1-6 kwietnia  2021 r.
6. Egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe

sesja zima 11-13 styczeń 2021

sesja lato 21-23 czerwca 2021

 

7.Uroczyste Ślubowanie  24  kwietnia  2021 r.
 8. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych  30  kwietnia 2021 r.
 9. Święto Konstytucji  3 maja 2021 r.
10. Egzamin maturalny polski  4 maja 2021 r.
11. Egzamin maturalny matematyka  5 maja 2021 r.
12. Egzamin maturalny języki obce   6-7 maja 2021 r.
13. Boże Ciało
3 czerwca 2021 r.
14. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021r.

 

VR

ZDZ 2021 zapisy